Pomagamy w przesłuchaniach, spotkaniach, konferencjach i specjalnych wydarzeniach.

WB Words zapewnia dabing materiałów marketingowych i edukacyjnych, tłumaczenia konsekutywne, tlumaczenia symultaniczne podczas różnego rodzaju konferencji.

Zapewniamy interpretatorów na terenie Wielkiej Brytanii jak również w 40 innych krajach.

Mamy w naszej bazie wysoko kwalifikowanych interpretatorów, którzy zrobią wszystko, aby jak najlepiej zrozumieć Państwa potrzeby .

Tłumaczenie konsekutywne - mowa jest interpretowana po zakończeniu sentencji przez rozmówcę, aby uniknąć przerywania. Ten typ tłumaczenia jest zwykle używny przy przesłuchaniach, rozprawach sądowych czy spotkaniach biznesowych.

Tłumaczenie doraźne- mowa jest tłumaczona zdanie po zdaniu. Przeważnie używana do tłumaczenia orzeczeń prawnych, oświadczeń pod przysięgą, świadectw.etc

Tłumaczenia symultaniczne- używane najczęściej na konferencjach, tłumacze mają na uszach słuchawki i tłumaczą jednocześnie z rozmówcą.

Tłumaczenie telefoniczne-bardzo przydane kiedy rozmówcy są w innch lokalizacjach.

Brytyjski Język Migowy- zapewnaimy tłumaczy języka migowego na spotkania, konferencje i szkolenia.

translation services translation services